Meise statieportret

Statieportret van het college van burgemeester en schepenen.